Medveď Monarcha / Ernest Thompson Seton , Elena Dzurillová prel., Radomír Kolář ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1972.
Edícia Klub mladých čitateľov
literatúra anglická - literatúra dobrodružná
K34411 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ