Lodivod dunajský / Jules Verne , Mária Terenová prel., Juraj Deák ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1967.
Edícia Modré knižky
literatúra francúzska - romány dobrodružné - pre čitateľov od 15 rokov
voľná K35545 ML
neznáma K35546 ML
neznáma K36104 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ