Zbohom, pán profesor / James Hilton , Magda Šaturová-Seppová prel., Miloš Urbásek ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1967.
literatúra anglická - prózy - 820-3(087.5)
K24092 MC
voľná K35825 ML
voľná K53054 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ