Základy speciálního poradenství : Struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. / Libor Novosad - Portál, Praha, 2000.
ISBN 80-7178-197-5
376 - pedagogika špeciálna - poradenstvo - starostlivosť sociálna - osoby postihnuté - integrácia - politika sociálna - syndróm vyhorenia/burnout efekt - stres - spolužitie generačné - nadácie - združenia občianske - centrá špeciálnopedagogické
voľná K92820 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ