Pastier / Matija Valjavec , Víťazoslav Hečko prel., Marlena Stupicová ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1967.
literatúra slovinská - rozprávky pre najmenších
neznáma K36067 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ