Pracovné právo / Helena Barancová , Robert Schronk - Iura Edition, Bratislava, 2000.
ISBN 80-88715-73-3
349.2 - právo pracovné - učebnice vysokoškolské
vožná K92831 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ