Železný prúd / A.S. Serafimovič , Ján Poničan prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1972.
literatúra ruská - revolúcia ruská
neznáma K36914 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ