Svetová ekonomika : Internacionalizácia-integrácia-globalizácia-interdependencia / Drahoš Šíbl , Beáta Šaková - Sprint, Bratislava, 2000.
ISBN 80-88848-60-1
330 - ekonomika svetová - hospodárstvo - globalizácia - integrácia - geografia - bieda - hlad - zbrojenie - korupcia - zdroje energetické - energia jadrová - ropa - uhlie - plyn zemný - vzahy medzinárodné - obchod medzinárodný - migrácia obyvatežstva - kapitál - centrá priemyselné - integrácia ekonomická - chudoba - hlad - bieda - investície - investície zahraničné
vožná K92833 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ