Dvojník profesora Rawu / Alfred Szklarski , Viera Havránková prel., Oto Bachorík ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1973.
Edícia Stopy
literatúra požská - romány dobrodružné - 884-31(087.5)
K37754 ML
K37755 ML
neznáma K37756 ML
neznáma K37757 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ