Strom detstva / Faziž Iskander , Viera Havránková prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1973.
literatúra sovietska - romány spoločenské - poviedky súčasné
neznáma K38793 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ