Svedok nádeje : Životopis pápeža Jána Pavla II. / George Weigel , Otto Havrila prel. - Slovart, Bratislava, 2001.
ISBN 80-7145-485-0
929 Ján Pavol II. - 262.1 kat. - životopisy kňazov - Ján Pavol II. (1920-2.4.2005 )-v.m.Karol Wojtyla
voľná K92894 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ